Meist

KIRJUTUSLAUD on huvikool, kus on tegeletud juba mitmeid aastaid eelkooliealistele lastele keeleõppe läbi viimisega läbi võõrkeeleõppe ringide. Peamiselt pakume eesti, inglise ja vene keele tunde lasteaedades. Oleme veendunud, et varajases eas keeleõppega alustanud lapsed saavutavad parema või täiesti aktsendivaba häälduse. Selle põhjuseks on lapseeas välja kujunevad hääldusmehhanismid, mis aitavad kaasa  võõrkeele häälduse omandamisele. Lastel on keeleõppimiseks teatud eelsoodumused kuna lapse arenevas ajus toimuvad keele omandamise protsessid, mis vanuse kasvades muutuvad. Väikelapsed õpivad loomulikult, haarates vaistlikult teise keele reegleid, helisid, struktuure, hääletooni mustreid. Sealt ka meie moto: MIDA VAREM, SEDA PAREM!

Meie poolt pakutav võõrkeele õpe on  lapsekeskne, lõbus ja mänguline. Õpetamine toimub läbi näitlikustamise, jäljendamise, avastamise, laulmise ja erinevate mängude. Lapse keeleoskuse edendamine  toimub spiraalikujuliselt edasi liikudes, kus suurt  rõhku pannakse teemade vahelisele integratsioonile. Tunnid toimuvad üldjuhul üks kuni kaks korda nädalas ja ühe tunni pikkuseks on 25 minutit. See tundub küll lühike aeg, kuid oma töö käigus oleme leidnud, et pikemate (üle 30 minuti)  tundide puhul on lapse keskendumise- ja õpivõime tuntavalt väiksem.

Juba lasteaias alustatud keeleõpe tagab lapsele parema ettevalmistuse kooliks ja tulevikuks. Keeleõppe ringi eesmärgiks on lapse võõrkeele teadmiste aluspõhja loomine. Õpetamisel arvestatakse lapse elukogemuse ja maailmatunnetusega (õpisisu ja vormid on igapäevaelulised ja kasulikud). Tulemuseks on lapse mitmekülgne areng, positiivne õpikogemus ja suurem potentsiaal omandada võõrkeele struktuure. See tähendab, et lapsel on tulevikus lihtsam jätkata võõrkeele õppimisega, või õppida selgeks hoopis mõni teine võõrkeel.

Alates 2020 sügisest  pakume ka nõudluse/tellimuse põhiseid koolitusi lastele vanuses 2-12 keeltekooli ruumides. See teenus on mõeldud neile lastele, kes ei käi ühes neist lasteaedadest, kus me keeleõpet pakume, või lapsele kes on varem meie juures keelt õppinud ning sooviks jätkata ka kooli kõrvalt. Grupi täitumisel (5-7 last) toimuvad tunnid huvikooli ruumides aadressil Väike-Ameerika 19. Soovi puhul, palun täida ankeet ja me võtame sinuga esimesel võimalusel ühendust.